MKM reg.nr. EEO002772
MKM reg.nr. EEK000892

Alla Jaškina


Arhitekt
Ehitusprojektide ekspertiiside teostaja
Omaniku järelevalve teostaja
Ehitiste ekspertiiside teostaja

(lepinguline kaastöötaja)
Tel.: +372 5346 3957
info@geolevel.ee