Teenused ja tegevusload

- Topo-geodeetilised uurimistööd (tegevuslitsents 696 MA)
- Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud (MKM reg.nr. EEG000211)
- Detailplaneeringud ja projekteerimine (MKM reg.nr. EEP001829)
- Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine (MKM reg.nr. EPE000771)
- Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude ehitus (MKM reg.nr. EEH005288)
- Üldehitus (MKM reg.nr. EEH005288)
- Ehitiste ekspertiiside tegemine (MKM reg.nr. EEK000892)
- Omanikujärelevalve (MKM reg.nr. EEO002772)
- Projektijuhtimine
- Konsultatsioon ja asjaajamine